Afgaande op de verkiezingsuitslag zou je het idee kunnen krijgen dat veel mensen tegen klimaatbeleid zijn en tegen verduurzaming. Maar ik geloof dat niet zo. Ik denk dat iedereen verduurzaming wel wil, maar als je geen dak boven je hoofd kunt krijgen door woningtekort, is het begrijpelijk dat je verduurzaming geen prioriteit geeft.

Ik las ook een reactie dat als de vooruitgang geen perspectief heeft, de mensen hun heil in het verleden zoeken. Ja, misschien moeten we elkaar wel meer het mooie toekomstplaatje schetsen, zodat we de hobbels er naartoe wat beter accepteren.

Duurzaamheidsdoelen relevant

De Verenigde Naties hebben 17 duurzaamheidsdoelen omschreven. Vaak denken we dat die vooral voor ontwikkelingslanden gelden, maar dat is niet zo. Die zijn ook voor ons relevant. Als tuinbouw dragen we graag bij aan doel 2 (zero hunger) en doel 12 (responsible consumption and production) en werken we aan biodiversiteit (doel 14: life below water en doel 15: life on land). Een belangrijk aspect van duurzaamheid is ook energie (doel 7: affordable and clean energy), met een lagere CO2 footprint. Welke teler is niet met Het Nieuwe Telen bezig?

Stikstof vastleggen met groene energie

Meststofproducenten zullen ook moeten meewerken aan de verduurzaming. Onze stikstofmeststof bijvoorbeeld komt tot stand via binding van stikstof uit de lucht. Dan doen een aantal plantensoorten zelf, maar het meeste wordt industrieel gebonden, waarbij veel energie wordt gebruikt. Organische stikstof is in feite hergebruik van gebonden stikstof. Enkele bedrijven zoals Van der Knaap en Biota werken er al jaren aan om het ook voor irrigatietoepassingen geschikt te krijgen.
Wat ook een mooie ontwikkeling moet worden, is om stikstof te binden met groene energie (waarbij geen CO2 vrijkomt, zoals windenergie). Als de grootste producent in Nederland (Yara Sluiskil) dat als doelstelling vasthoudt, is dat een grote duurzame stap vooruit en tevens een stap om kunstmeststoffen maatschappelijk meer acceptabel te krijgen.

Tekst: Geerten van der Lugt, adviseur gewas, water en plantenvoeding