In deze periode van het jaar kampen veel telers van fijnere smaaktomaten met gescheurde vruchten. Kleinere tomatentypes trekken nu eenmaal meer vocht aan als gevolg van de hogere osmotische waarde door de hogere suikerwaarden van de vruchten. Dat speelt met name in deze tijd van het jaar, waarin meer licht van buiten zorgt voor een actiever wortelgestel en meer transport van water naar de bovengrondse delen. Dat zorgt dus voor meer worteldruk.

Als de plant het vocht onvoldoende kwijt kan middels verdamping via het blad, komt er meer druk op de plant te staan. Het risico op gescheurde vruchten neemt daardoor aanzienlijk toe. Er zijn diverse middelen om dat probleem te minimaliseren, enerzijds door de vruchten te versterken, anderzijds door de verdamping te stimuleren.

Stimuleren

Versterking van de vruchten zit vooral in de bemesting. Voldoende calcium is van belang, in combinatie met een lagere gift van kalium en magnesium. Daar is enigszins in te sturen.
Daarnaast is het belangrijk dat de plant zijn druk kwijt kan. Het stimuleren van de verdamping kan op drie manieren. In de belichte teelt is het zinvol om de lampen nog te gebruiken, vanaf een uur voor zon-op tot het einde van de middag op een donkere dag. De helft van de lampen is voldoende en die kunnen vaak draaien op energie uit de eigen WKK.
Verder heb ik goede resultaten gezien van voldoende activiteit in het gewas door de ochtenden warmer te maken, tot ± 20°C. Een actievere plant kan zijn druk kwijt via de huidmondjes. Een kleine raamopening is eveneens positief voor de verdamping.
Een derde element is de watergift. Het advies is pas vanaf twee uur na zon-op water te geven en bovendien de EC in de mat te houden tussen de 6 en 8. Dit laatste is voornamelijk om de worteldruk te beperken.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy.





Gerelateerd