De overheid lijkt ons te dwingen naar meer biologische bestrijding; hoe erg is dat? Ik geloof niet dat we als glastuinbouw uitkomen bij de biologische teelt, maar kijkend naar de mogelijkheden kunnen we de gangbare teelt wel naar een duurzamer niveau brengen. Want dat staat vast: een schone, residuvrije productie wordt voor telers de ‘licence to deliver’. Dus is het zaak met z’n allen te zorgen voor een minimaal gebruik van die middelen die over dertig jaar nog steeds in het natuurlijk systeem ronddwalen. Het streven moet gericht zijn op groene middelen!

Biologische bestrijding is een fantastisch concept, maar hoe groot is de kans dat er nog tien nieuwe beestjes bij komen tegen luis of trips? Iedere leverancier zit bovenop nieuwe ontwikkelingen, onderzoekers liggen met hun loep in gewassen te speuren naar luishaarden en welke nuttige ‘vijanden’ daar wel of niet op af komen rennen, vliegen, of kruipen.
We moeten de kracht van de natuur zo breed mogelijk benutten. Groene middelen dragen daar aan bij. Zo werd eind januari bekend dat we een nieuw middel mogen gebruiken met een knoflookextract als werkzame stof tegen schadelijke aaltjes. Het natuurlijke antwoord op onze ziekten en plagen ligt in de natuur, maar die oplossingen moeten we komende jaren wel zien te vinden; met of zonder loep.

Afnemers en consumenten worden mondiger en krijgen meer hulpmiddelen om ons gedrag te controleren. De VS en Frankrijk ontwikkelen een mobiele scanner waarmee het mogelijk is residu op het eindproduct te meten. De Franse versie is vorig jaar gepresenteerd onder de naam ‘Scan eat’. Daar moeten we als Nederlandse tuinbouw wat mee. Dat betekent niet als individu lui achterover leunen en ons gelukkig prijzen met de pesticiden die we nog wel mogen gebruiken. Dan ligt het gevaar op de loer dat we uiteindelijk achter de Spanjaarden aanhuppelen, die zich met hun ‘grondgebonden’ teelt wel in hoog tempo ontwikkelen richting biologisch.

De Nederlandse glastuinbouw moet voorop lopen in voedselveiligheid en samenwerken om groene middelen tot een succes te maken. Het zal dan niet biologisch zijn, maar als een consument zijn ‘Scan eat’ gebruikt en ziet dat een Nederlandse komkommer gewoon residuvrij is en slechts één middel bevat op basis van knoflookextract, dan kunnen we supermarkten overtuigen het seizoen nog even te verlengen.

Maikel van den Berg
Paprikateler in Bleiswijk