Bij aardbei is een duidelijke verschuiving gaande van vollegrondsteelt naar bedekte teelten onder glas of in plastic tunnels. De vraag van afnemers naar jaarrond leverbare en kwalitatief goede aardbeien met een prima smaak neemt namelijk toe.

Aan dit laatste kwaliteitsaspect kan het importproduct in de wintermaanden nog niet voldoen. Voor productie in de winter is in Nederland echter belichting nodig. In een deskstudie is nagegaan wat de mogelijkheden zijn om in een belichte aardbeiteelt te besparen op elektriciteit. Als stuurlicht kunnen speciale energiezuinige LED-lampen prima worden gebruikt. Door SON-T groeilichtlampen te vervangen door LED’s met een energie-efficiëntie van 2,7 µmol/W, kan het stroomverbruik nu al met ruim 30% naar beneden.

Het lijkt mogelijk om bij aardbei dit verbruik met nog minstens 10% te reduceren door te telen in een kas met een hoge lichttransmissie in de wintermaanden en door de belichting meer af te stemmen op de groeistadia. De lichtkleur heeft effect op de groei, productie en kwaliteit van de aardbei. Veel rood licht bevordert de productie en blauw licht het suiker- en vitamine C-gehalte.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd