De tweede aardbeienoogst volgens het principe van Het Nieuwe Telen loopt ten einde bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Bij deze voorjaarsteelt met het ras ‘Sonsation’ is momenteel ruim 5,5 kg/m2 geoogst. In deze fase van de teelt ligt de focus op optimaliseren van de fotosynthese en voorkomen van vochtstress. De proefnemers gebruiken hiervoor het diffuse klimaatscherm Harmony 2315 in combinatie met verneveling.

“Na een lastige najaarsteelt Elsanta als gevolg van tipburn hebben we besloten om op 11 januari opnieuw te planten in plaats van doortelen”, meldt onderzoeker Lisanne Helmus-Schuddebeurs. In deze voorjaarsteelt meten ze door middel van de planttemperatuur en het dampdrukveerschil (VPD) of de plant stress ervaart. “Op de eerste zonnige en warme dagen in maart zagen we dat de planttemperatuur vroeg in de morgen al boven de ingestelde ruimtetemperatuur uitsteeg en de VPD ging stijgen.”

Schermstrategie

Door al vroeg in de morgen te schermen en zo de piek in de instraling weg te nemen, wordt geprobeerd om stress van het gewas te vermijden en toch het maximale licht te benutten. In eerste instantie gaat het transparante energiescherm Luxous 1147 voor 70% dicht, in combinatie met het diffuse scherm dat 30% dicht gaat. Stijgt de instraling boven 550 W/m2, dan neemt het diffuse scherm het volledig over.
Ook wordt met de warme dagen van de afgelopen tijd in de nacht geschermd. De proefnemers zetten het diffuse scherm in om zowel de kaslucht voldoende te kunnen laten afkoelen als uitstraling te voorkomen.

Kastemperatuur

Het energiescherm gaat ’s-nachts dicht op basis van het verschil tussen ingestelde en werkelijke kastemperatuur. In deze tijd van het jaar is de warmtevraag minimaal, maar als dat nodig is wordt de buisverwarming ingezet.
Het project ‘Schermen voor een optimaal duurzame aardbeienteelt’ wordt uitgevoerd in samenwerking met Plantmonitoring NL en is tot stand gekomen door bijdragen van het programma Kas als Energiebron, Svensson, Nivola, Legro en aardbeientelers.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd