Het sturen op het juiste microbioom in groeimedia kan de bodemweerbaarheid tegen ondergrondse ziekten verhogen. Momenteel voeren we in Bleiswijk een proef uit om te toetsen of composten in groeimedia de weerbaarheid tegen Phytophthora nicotianae in kalanchoë kunnen verhogen.

Het juiste microbioom rond de wortels draagt bij aan een verhoging van de bodemweerbaarheid en ondersteunt de ontwikkeling van de plant. Daardoor hebben ziekten en plagen, minder kans. Jonge planten worden echter niet altijd gekoloniseerd door de juiste micro-organismen doordat deze niet aanwezig zijn in het groeimedium aan het begin van de teelt.

Andere samenstelling van het groeimedium

Binnen de PPS ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’ toetsen we of een andere samenstelling van het groeimedium met minder veen en meer compost de weerbaarheid tegen Phytophthora verhoogt doordat er een ander microbioom aanwezig is. Dit draagt niet alleen bij aan een duurzame bestrijding van ziekten, maar ook aan een groeimedium dat bestaat uit duurzamere componenten.
De financiering van deze PPS is afkomstig van stichting KijK, Ministerie van LNV via de Topsector T&U, ChrysantNL, de gewascoöperaties Gerbera en Komkommer, Innovatiefonds Hagelunie en Cercam.

Tekst: Annelein Meisner