Een belangrijk kenmerk van een gerberateeltbedrijf is de enorme variatie aan kleuren in de kas. Elke kleur betekent echter een andere soort, met specifieke wensen op het gebied van watergift en bemesting. “In de gerberateelt is sturen op drainpercentage daarom erg belangrijk”, zegt Marius Mans van Mans Flowers in Brakel.

Bij Mans wordt nauwkeurig water gegeven op basis van de verdamping van de plant. De drain wordt opgevangen, verhit en hergebruikt, want ook duurzaamheid is een onderscheidend aspect van het teeltbedrijf. Door het retour drainwater te bemonsteren wordt beoordeeld hoeveel water en voeding de plant daadwerkelijk opneemt. Daarop wordt vervolgens de voeding- en watergift bepaald. “Het is ons belangrijkste sturingsmiddel voor een optimale groei. We weten met welke instellingen we werken. Sturen doen we op een gemiddelde, met 33 soorten kan dat bijna niet anders, maar indien nodig kunnen we het recept bijstellen.”

Draincijfer

Door meting van het draincijfer krijgt Mans inzage in de opname door de plant en de mate van doorspoeling. “Ophoping van zout in de pot is een signaal voor te weinig doorspoeling. De plant krijgt dan te weinig water. Dat cijfer verschilt overigens per dag, onder invloed van de hoeveelheid zon, bijvoorbeeld. Daarom moeten we voortdurend de vinger aan de pols houden.”

Het bedrijf heeft per twee kappen een kraanset geplaatst, voorzien van een drukmeter. Dankzij de drukgecompenseerde druppelaars krijgt elke plant in de kas dezelfde hoeveelheid water. “Wortels zijn de motor van de plant”, zo benadrukt Marius Mans. “Goede wortels geven een sterke, mooi groeiende plant. Juist daarom is een goede watergift essentieel.”

Dakberegening

Om de planten in de zomer optimaal te kunnen sturen is de nieuwe kas voorzien van dakberegening. “Door water op het dek te brengen, houden we de temperatuur in de kas in de warme periode onder controle en is het klimaat goed te sturen, terwijl we geen CO2 kwijtraken door te luchten.”

Dankzij grote bassins beschikt het gerberabedrijf altijd over voldoende gietwater. “Van schaarste is zelden sprake, slechts incidenteel is het nodig om goed water bij te maken.” Het regenwater wordt bovendien gerecycled. “We lozen niet op het oppervlaktewater; onze gerberateelt is een gesloten teelt. Lozing is ook niet wenselijk, want de spui komt in de Maas en die rivier levert het drinkwater voor de regio Den Haag.”

Bron/foto: Priva.

Gerelateerd