Een van de voorwaarden voor succes met een goede teelt is de gelijkheid van omstandigheden voor alle planten. Dat geldt voor het kasklimaat en voor het wortelmilieu. Een goed ontworpen substraatteeltsysteem voldoet aan deze voorwaarde, of dat nu een teelt op water, in substraat of een potgrond betreft. Naast gelijkheid is stuurbaarheid een factor van belang. Als een teler iets wil bijsturen of veranderen, dan moet dat liefst vlot en ook weer gelijkmatig plaatsvinden.

De systemen waarmee je stuurt moeten dat ook kunnen. Voor het kasklimaat is dat al een uitdaging voor de ontwerpers van kassen, zowel wat betreft de ventilatie als van de energiesystemen in de kas. Terecht is daar veel aandacht voor. Voor het wortelmilieu geldt hetzelfde. Bij de keuze van het substraat wordt zeker aandacht gegeven aan de mogelijkheid van gelijkmatig bijsturen. Fabrikanten perfectioneren hun substraten steeds verder zodat de juiste omstandigheden, gelijkheid en sturing mogelijk zijn.

Irrigatiesysteem

Aansturen en het aanbrengen van veranderingen in het wortelmilieu vinden vooral plaats via het geven van water en de voedingsoplossing. Daar gebruiken we het irrigatiesysteem voor. Het is echter vaak een systeem van kilometerslange leidingen. Het is daardoor traag en – ongewild – ook ongelijkmatig. Aansturen van de voedingsoplossing is daardoor moeilijk en het beïnvloeden van het bioleven in het wortelmilieu gecompliceerd. Bij grotere kassen en grotere systemen wordt het nog trager en ongelijkmatiger. Het ontwerpen van een goed irrigatiesysteem is een vak apart. Als u de kans hebt: aandacht daarvoor is op zijn plaats.

Geerten van der Lugt
Adviseur gewas, water en plantenvoeding