‘Wanneer kunnen we paprika’s gaan plukken met de Sweeper robot?’, is de vraag van veel telers. Beschikbaarheid van arbeid is immers een steeds groter probleem.

De paprikaplukrobot, een Europees project dat eind 2018 is afgerond, heeft laten zien dat deze nu in 24 seconden zo’n 18% van de paprika’s kan plukken in een bestaande teelt. Een enorme stap voorwaarts voor het onderzoek, maar nog niet ver genoeg om deze nu al economisch rendabel in de praktijk toe te passen. Daartoe moet hij minimaal 50% plukken met een cyclustijd onder de 10 seconden.

Het onderzoek geeft verder aan dat de robot in een teeltsysteem met verenkelde plantenstengels tot wel 61% zou kunnen oogsten bij een aangepast gewas met minder clusters en bedekkend blad. Ook de snelheid kan eenvoudig worden opgevoerd door deeltaken parallel uit te voeren. Als onderzoek, bedrijfsleven en veredeling de handen in elkaar slaan, is het mogelijk om na vervolgonderzoek in 3 tot 5 jaar een robot te maken die in de huidige teeltsystemen samen met de mens fifty-fifty gaat plukken.

Tekst: Jos Balendonck