Het ‘Sweeper-team’ heeft met de paprika-oogstrobot de eerste testen uitgevoerd bij de Tuindershoek in IJsselmuiden. De test was bedoeld om te kijken hoe het platform, de robotarm en de grijper met elkaar samenwerken. De eerste paprika’s werden met succes geoogst.

De grijper is een complex gereedschap; hij bevat een grijp- en knipmechanisme, maar ook een camera en afstandsmeter die de robothand naar de vrucht toe leiden. Het mechanisme daarvoor, net als bij de mens gebaseerd op ‘oog-hand coördinatie’, werkte bijzonder goed. De tests wezen uit dat paprika’s achter een stengel op dit moment nog buiten handbereik van de robot vallen. Om tot een marktrijp product te komen wordt het prototype nu doorontwikkeld. In het voorjaar zal deze weer naar de kas gaan.

Doelstelling is om de robot zelfstandig in de rij paprika’s te laten oogsten. Het team zet daarvoor in op gebruik van vision-technieken en deep-learning. Door naast de locatie van de paprika’s ook de plaats van de stengels te bepalen, zal de robot om de stengels heen kunnen navigeren en zo veel preciezer de paprika kunnen benaderen en grijpen.
Sweeper ontvangt financiering van de Europese Unie en de PPS Precisietuinbouw.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd