Grootste perspectief lijkt te liggen bij winning uit afvalverbranding

Grootste perspectief lijkt te liggen bij winning uit afvalverbranding

Wil de glastuinbouw ooit van het aardgas afraken, dan moet de toevoer van een ander gas gegarandeerd zijn: CO2. Anders gaat het nooit lukken