Van Adrichem Kwekerijen heeft bijna een jaar ervaring opgedaan met een nieuwe antireflectiecoating, die kan worden aangebracht op bestaande kassen.

‘Met meer en grovere vruchten streven naar 5% productiestijging’

Het dek van veel nieuwe kassen bevat tegenwoordig glas met een antireflectiecoating, die zorgt voor een betere lichtinval. Voor bestaande kassen was er lange
Paprikateler Erik Gubbels bouwde in 2016 een nieuwe kas, die werd beglaasd met diffuus glas met dubbele antireflectiecoating.

‘Eerste resultaten paprikagewas onder diffuus glas zijn veelbelovend’

Paprikateler Erik Gubbels bouwde in 2016 een nieuwe kas van 9 ha. Bij de nieuwbouw lag de focus op het realiseren van een optimale