Tank met stikstof

‘Telen zonder stikstof is een illusie’

Er is een tendens om minder stikstof te gebruiken in de teelt. Dat is goed want in de glastuinbouwteelten zijn we daar nooit zuinig
Teeltadviseur Marco de Groot pleit voor nieuw bemestingsonderzoek binnen de gerberateelt, om op basis van nieuwe inzichten efficiënter te bemesten.

Kennis van bemesting gerbera heeft update nodig

Afgelopen zomer is de warmste geweest in 300 jaar. Vooral de maanden juni en juli waren erg droog en warm. Veel gerberatelers waren daardoor
Roel Klapwijk (voor) en Ruud Kaarsemaker: “Met een jaarplan voor de elementen en bijhouden van de gegevens bouw je een eigen database op en leer je veel over het effect van de voeding.”

Extra mogelijkheden voor kwalitatief beter gewas door ion-specifiek sturen

Binnen Het Nieuwe Telen staat de bemesting niet direct in het middelpunt van de belangstelling. Toch kan het een goed instrument zijn om een