Op de foto Stefan Persoon (links) en Peter Klein van projectpartner BiotaMax bij de kleinschalige bioreactor voor nitrificatie van organisch gebonden stikstof

Organische teelt op water biedt kansen in opgaande gewassen

Vorig jaar onderzocht een innovatieconsortium of het mogelijk is om op organische grondslag tomaten te telen in stromend water. De resultaten waren boven verwachting,