In lopend onderzoek onderzoeken we welke positieve en negatieve effecten het gebruik van chloorhoudende producten heeft in de teelt van gerbera.

Onderzoek naar effecten chloorhoudende producten

Ontsmetting is een belangrijk onderdeel van een (emissieloos) teeltsysteem. In veel teelten worden verschillende ontsmettingsmiddelen en -technieken gebruikt om het watersysteem vrij te houden