HVC afvanginstallatie bio-CO2

Afvalenergiebedrijven en OCAP onderzoeken mogelijkheden hergebruik CO2

Afvalenergiebedrijven AEB Amsterdam, HVC, Twence en AVR Rotterdam onderzoeken samen met CO2-leverancier en -netbeheerder OCAP de mogelijkheden om geproduceerde CO2 af te vangen voor
CO2 leiding Visser Smit Hanab

Haalbaarheid CO2-transport Limburg via NAVO-pijpleiding opnieuw onder de loep

De provincie Limburg en Chemelot gaan opnieuw kijken naar de haalbaarheid van CO2-transport via de ondergrondse NAVO-pijpleiding GG10, die de provincie Limburg van Noorbeek
Transport van CO2 per binnenvaartschip lijkt technisch en economisch mogelijk. Er wordt gewerkt aan een voorstel om de economische haalbaarheid verder te onderzoeken en het technisch ontwerp van het te bouwen schip verder uit te werken.

CO2-transport per schip lijkt haalbaar

Het transporteren van CO2 per binnenvaartschip lijkt technisch en economisch haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Schipco Consultancy B.V. en gesprekken met onder andere