Luchtfoto van het terrein van zuiveringscollectief AquaReUse.

Zuiveringsplicht goed opgepakt in Schieland & Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is tevreden over de wijze waarop telers de zuiveringsplicht oppakken. Er is begonnen met de gebiedsgerichte controle en
Hoofdredacteur van Onder Glas Roger Abbenhuijs

Bewustwording is belangrijke eerste stap richting verandering

Veranderen is ingrijpend, het levert reacties op: protest, discussie, nonchalance, onbegrip. Betreft het maatschappelijke of culturele aanpassingen, dan kunnen aan dat rijtje woede, verbijstering
Hoofdredacteur van Onder Glas Roger Abbenhuijs

Waterlijstjes van glastuinbouw zijn actueler dan ooit

De kop is eraf, het nieuwe jaar is begonnen. Voornemens zijn gemaakt en goede wensen uitgewisseld. Daarmee komt een einde aan de traditionele weken
De betrokken partijen bij het project voor de collectieve waterzuivering Bommelerwaard bij het ondertekenen van het samenwerkingscontract.

Tuinders in Bommelerwaard kiezen voor collectieve waterzuivering

Nagenoeg alle glastuinders in de Bommelerwaard kiezen voor collectieve waterzuivering. Zij doen dit in een project waarin ook de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, drinkwaterbedrijf
Meting van de waterkwaliteit.

Nieuwe waterzuiveringsplicht voor glastuinbouw officieel

Op 28 november is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van nieuwe regelgeving voor glastuinbouw en open teelten. De afdeling Waterkwaliteit en
LTO start inkoopcollectief mobiele waterzuivering

LTO start inkoopcollectief mobiele waterzuivering

LTO Glaskracht organiseert samen met LTO Ledenvoordeel een inkoopcollectief gericht op mobiele waterzuivering. Op die manier wil de belangenorganisaties leden helpen om volgend jaar
Silo's waarin water is opgeslagen

Onafhankelijke partij test volgens voorgeschreven meetprotocol

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water en
Om knelpunten op te lossen volgen de stakeholders een meersporenbeleid, gericht op verplichte zuivering van restwater en aanscherping van voorschriften

Uitstel waterzuivering collectieven vraagt aangepast middelengebruik

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is de afgelopen jaren op veel punten verbeterd. Desondanks meten waterschappen vooral in concentratiegebieden met glastuinbouw structurele,
Krap een half jaar voordat de zuiveringsplicht ingaat, moeten nog steeds veel telers een definitieve keuze maken: collectief of individueel oplossen.

Collectieve zuivering heeft veel voordelen, als dat mogelijk is

Krap een half jaar voordat de zuiveringsplicht ingaat, moeten nog steeds veel telers een definitieve keuze maken: collectief of individueel oplossen. De stemming fluctueert
Ruud Paauwe, directeur LTO Glaskracht Nederland

Moment om tot actie over te gaan, is nu echt aangebroken

‘Samenwerking tussen onderzoekers, adviseurs en telers vormt het fundament voor vernieuwing.’ Dat stond in oktober vorig jaar boven het voorwoord van de speciale editie
Kassen langs sloot

Mobiele waterzuivering vooral interessant bij kleine lozingsvolumes

Wageningen University & Research heeft onderzoek gedaan naar mobiele zuivering als één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1
Bayer Crop Science en Syngenta steunen ontwikkeling waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg

Bayer Crop Science en Syngenta steunen ontwikkeling waterzuivering AWZI Nieuwe W...

Bayer Crop Science en Syngenta steunen samen met de Stichting Programmafonds Glastuinbouw de uitvoering van het benodigde onderzoek voor de realisatie van de collectieve
Ongezuiverd rioolwater en gezuiverd rioolwater in doorzichtige flesjes

Hoogheemraadschap Delfland mag afvalwater glastuinders zuiveren

Glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland mogen, vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet, verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de
waterzuivering tuinbouw

Coöperatie tuinbouwwaterzuivering in Monster opgericht

Op 14 maart is de “Coöperatieve Tuinbouwwaterzuivering De Vlot” in Monster opgericht. Het nieuw opgerichte bestuur is van plan om 170 hectare glastuinbouw in
TNO, NWP en LTO roepen tuinbouwtoeleveranciers op om te innoveren in waterzuiveringsinstallaties die aan de regelgeving kunnen voldoen.

Oproep en stimulering om waterzuiveringsinstallaties te ontwikkelen

Uit vrees dat glastuinbouwbedrijven straks onvoldoende keuze hebben voor een waterzuiveringsinstallatie, doen TNO, NWP en LTO een oproep tot meer innovatie. Toeleveranciers worden aangemoedigd
We vragen Ellen Beerling, senior onderzoeker Water en Emissie van Wageningen UR.

WUR test zuiveringstechnieken met Standaard Water

WUR-onderzoeker Barbara Eveleens is bezig met het maken van Standaard Water. Dit water bevat een vaste hoeveelheid nutriënten, huminezuren en een cocktail van 10
Waterzuiveringsinstallatie met rietfilter voor de glastuinbouw.

‘Hoog tijd voor telers om waterstromen nu in beeld te brengen’

Over anderhalf jaar is het al zover dat er een verplichte zuivering van restwaterstromen ingaat. Zuiveringsinstallaties moeten dan 95% van de gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit
Glastuinbouwbedrijven hebben een individuele zuiveringsplicht van hun restwater, echter bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een collectieve oplossing.

Welke initiatieven moeten telers(collectieven) nu nemen?

De waterzuiveringsplicht geldt voor drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater als daar drainwater of bemest gietwater voor wordt gebruikt. Alle glastuinbouwbedrijven