‘Nullozing is het streven, maar soms moet je iets kunnen zuiveren’

‘Nullozing is het streven, maar soms moet je iets kunnen zuiveren’

In het kader van de zuiveringsplicht voerde paprikateler Hans van der Waal diverse maatregelen door om zijn watersysteem volledig te sluiten. Er kwam extra