Een groot deel van ons voedsel verdwijnt in de afvalbak, zo kwam naar voren in de uitzending van De Monitor op 21 mei 2017. Niet alleen consumenten zijn verspillers, maar alle schakels in de keten doen er aan mee.

‘Tomaat verwerken tot ketchup kost meer dan het opbrengt’

Een groot deel van ons voedsel verdwijnt in de afvalbak, zo kwam naar voren in de uitzending van De Monitor op 21 mei 2017.
Philips GrowWise Center

Start-ups in Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gezocht

Bent u een tuinbouwondernemer en heeft u een start-up, eigen merk of wilt u uzelf als merk in de markt zetten? Dan nodigt Topsector