Rainlevelr

Rainlevelr ligt op koers, al 111 ha glastuinbouw aangesloten

In het initiatief Rainlevelr werken het hoogheemraadschap Delfland en tuinbouwbedrijven samen om wateroverlast te voorkomen op momenten met hevige buien. Op basis van neerslagprognoses
Vaak zijn oplossingen voorbehouden aan initiatieven op gebiedsniveau

Vaak zijn oplossingen voorbehouden aan initiatieven op gebiedsniveau

Na de extreem droge zomer dit jaar, ligt de focus weer geheel op water in de glastuinbouw. Voldoende waterberging in extreem natte periodes en