Gewasontwikkeling is goed, gewasgezondheid vraagt aandacht

Gewasontwikkeling is goed, gewasgezondheid vraagt aandacht

 

De beheersing van temperatuur en luchtvochtigheid gaat duidelijk beter dan een jaar geleden in het onderzoek naar ‘De Perfecte Roos’ bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Dit komt voornamelijk doordat de kas weer volledig is gevuld met gewas. Vorig jaar maakte dit onderzoek een lastige zomer door, na het vervangen van een deel van de Red Naomi door Avalanche.

Onderzoeker Arie de Gelder van Wageningen University & Research vertelde in vakblad Onder Glas van april 2019 dat het voorgaande proefjaar als ‘een achtbaan’ verliep. Hoewel het nieuwe LED rozenspectrum een goede keuze bleek, ontstond disbalans in het gewas als gevolg van de teeltwisseling en de aangehouden knipstrategie. Er werden wel veel takken geoogst, maar de takken waren niet zwaar genoeg. Ook na herstel van de balans bleef hij kritisch, omdat er in december en januari te weinig stuks en dus kilo’s zijn geoogst. Wel voldeed de kwaliteit van het geoogste product aan de hoge eisen die zijn gesteld. De uitrusting van de kas – met name de lichtinstallatie en de OPAC warmtewisselaars – vraagt naast topkwaliteit ook hoge productie om de kosten te compenseren.

Betere productie

De beheersing van temperatuur en luchtvochtigheid verliep dit voorjaar veel beter dan het jaar ervoor. Rond Pasen bleef de etmaaltemperatuur 2°C lager dan vorig jaar. In maart en april keerde de productie terug naar het gewenste niveau. Daarbij bleef de takkwaliteit en knopgrootte goed, zodat het gewicht in gram per steel hoger is dan andere jaren. “De bloem heeft naar verhouding meer gewicht dan blad en steel. Een grotere bloem is gunstig voor de kwaliteit”, vindt De Gelder. “Bovendien is de houdbaarheid steeds goed, ook van Avalanche.”

De proef loopt door tot 1 juli 2020. Meeldauwbestrijding, of liever het voorkomen ervan, krijgt nu extra aandacht. In april is deze schimmelziekte weer aangetroffen in Red Naomi, evenals trips en spint in Avalanche. Gewasontwikkeling en gewasgezondheid zijn daarom de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos van Glastuinbouw Nederland en Signify.

Pieternel van Velden.

Nog steeds te korte internodiën in belicht paprikagewas

Nog steeds te korte internodiën in belicht paprikagewas

Nog steeds is de strekking van het paprikagewas in de belichtingsproef bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk onderwerp van discussie voor de leden van de begeleidingscommissie, zo meldt adviseur Jeroen Zwinkels van Delphy. Zelfs nu de planten al wekenlang van het toenemende natuurlijke licht kunnen profiteren neemt deze nog niet veel toe.

Vakblad Onder Glas deed in april 2019 verslag van het belichtingsonderzoek bij paprika met LED’s en hybride belichting, met daarin de productiecijfers tot en met week tien. Op dat moment was de productie bij de behandeling met hybride en verrood licht het hoogst, namelijk 14 kg per m2, waarbij de eerste oogst in week 47 plaats vond. Deze behandeling lag 2 kg per m2 voor op 100% LED met verrood, 100% LED en hybride belichting.
Zwinkels meldt dat het verschil nog steeds aanzienlijk is en in dezelfde verhouding ligt. Tot en met week 16 is de productie van de combinatie van hybride belichting met verrood licht 20 kg per m2. De andere productiecijfers zijn 16,8 kg per m2 bij 100% LED met verrood, 16,6 kg per m2 bij 100% LED en 16,8 kg per m2 bij hybride belichting.

Uitdagingen

“Er zijn zeker voldoende uitdagingen om het onderzoek voort te zetten in september”, legt hij uit. Het plan is om de proef uit te breiden van twee afdelingen van 150 m2 naar één afdeling van 1.000 m2. “De hele winter door was de lengte van de internodiën gemiddeld slechts 3 cm. De compacte groei zorgt er voor dat het gewas bijna niet is in te draaien. Ook clippen is bijna niet te doen.”
Een ander opvallend detail in de proef is de snelle veroudering van het blad. Bij metingen is gebleken dat de bladeren die 20 cm onder de kop zitten bijna geen assimilaten meer aanmaken. Dat is verontrustend. De adviseur hoopt dat er meer duidelijkheid komt waar de oorzaak van deze afwijkende groei ligt.
Voor de komende periode ligt de focus op meer groei, waarbij de zetting en het gemiddeld vruchtgewicht op hetzelfde niveau blijven. Er wordt dan minder belicht, waarbij de temperaturen weer wat omlaag gaan naar ‘normale’ instellingen. De proefnemers verwachten dat de strekking dan weer zal toenemen en de zetting volgens een onbelicht zettingspatroon gaat verlopen.
Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie van LNV en de gewascoöperatie Paprika, ondersteund door Signify. De proefleiding is in handen van Delphy Improvement Centre en de uitvoering gebeurt in samenwerking met Plant Lighting.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd

Vruchtontwikkeling nog onvoldoende in de winterperiode

Vruchtontwikkeling nog onvoldoende in de winterperiode

Jaarrond komkommers telen met behulp van een intensieve belichtingsstrategie blijkt een flinke opgave. In het onderzoek bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is gedurende de winterperiode 20 tot 30% van de vruchten niet goed uitgegroeid, meldt onderzoeker Tristan Marcal Balk.

Vakblad Onder Glas besteedde in januari 2019 aandacht aan het onderzoek in een afdeling met een hybride belichtingsinstallatie van 75 µmol/m2/s SON-T lampen en 75 µmol/m2/s LED’s in combinatie met 75 µmol/m2/s LED tussenlichtmodules in het gewas. De afdeling is ingericht met het semi-gesloten kasprincipe, waarbij de vochtige lucht wordt gekoeld met het Actief Ventilatie Systeem (AVS) om meer warmte terug te winnen. Beide technieken zijn een middel om uiteindelijk naar jaarrondteelt te groeien die in principe nagenoeg fossielvrij kan zijn.

Zoeken naar oorzaak

Begin december bleek al dat een deel van de vruchten niet goed uitgroeide. Het was lastig te benoemen wat de trage uitgroei veroorzaakte. De eerste maatregel die de proefnemers namen was het uitzetten van het AVS-systeem, waarbij ze overstapten op conventionele klimaatregeling. Na een maand trad nog geen verbetering op, dus is de oorspronkelijke strategie weer hervat.
Aangezien de luchtramen minder vaak open gaan bij het gebruik van het ontvochtigingssysteem is ook gekeken naar de ethyleenconcentratie in de kas. Marcal Balk: “Na goed monitoren bleek dat de ethyleen niet binnen ontstond, maar van buiten naar binnen kwam. Bovendien hebben we bij een praktijkbedrijf met belichting ook hoge concentraties gemeten, zodat we deze mogelijke oorzaak hoogstwaarschijnlijk kunnen uitsluiten.”
Een derde aanpassing was de watergift. “We zijn in de belichte nachten meer water gaan geven waarbij de wateropname gelijk is aan de praktijk”, legt de onderzoeker uit.

Geen verbetering

De genomen maatregelen leverden geen verbetering op van de uitgroei van vruchten. Drie weken geleden ging het wat beter, waarschijnlijk doordat de instraling van buitenaf was toegenomen. “We hebben gewacht totdat de uitgroei goed genoeg was en daarna meer vruchten aangehouden. Vervolgens nam de hoeveelheid buitenlicht ten opzichte van kunstlicht weer af, waarna de uitgroei opnieuw verslechterde.”
Na het afronden van de winterteelt zal nog een zomerteelt volgen, waarbij de principes van Het Nieuwe Telen (HNT) zullen worden toegepast. Over een eventueel vervolg van het onderzoek moet nog overleg plaatsvinden.
Bij het naastgelegen Wageningen University & Research vindt momenteel een spectrumproef bij komkommer plaats. De initiatiefnemers van het onderzoek bij het IC houden het verloop ervan nauwlettend in de gaten. Mogelijk levert dit nieuwe inzichten op om de winterteelt en de uitgroei van vruchten te verbeteren.
Dit project is gefinancierd door Kas als Energiebron. Participanten zijn de gewascoöperatie Komkommer, Svensson, Signify, GremOn Systems en Enza Zaden.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd

Productie en uitgroeiduur project ‘Totaalconcept HNT belichte tomaat’ liggen op schema

Productie en uitgroeiduur project ‘Totaalconcept HNT belichte tomaat’ liggen op schema

Het project ‘Totaalconcept HNT, toegepast in de belichte tomatenteelt’ bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk ligt goed op schema. “De tomaten van het ras Merlice zijn mooi en voldoende grof. Bovendien loopt de productie exact in lijn met de prognose”, meldt onderzoekster Lisanne Helmus- Schuddebeurs. Wel heeft het gewas sinds eind december bladrandjes, waarvan de oorzaak nog niet exact bekend is.

De uitgroeiduur van de vruchten wijkt met maximaal 70 dagen niet af van de praktijk. Dat vindt de onderzoekster een opsteker, want in deze proef wordt buiswarmte, dus de groeibuis, beperkt ingezet. Een deel van de warmtebehoefte is afkomstig van een warmtepomp. Deze zorgt ook voor ontvochtiging van de kas, samen met het Actief Ventilatie Systeem (AVS), dat actief gedroogde kaslucht via slurven door de kas laat circuleren (zie Onder Glas september 2018). Met intensief gebruik van twee schermen en beperkt openen van de luchtramen kunnen de proefnemers de latente warmte grotendeels terugwinnen en maximaal energie besparen.

Bladrandjes

De telers van de begeleidingscommissie zijn tevreden over de tros- en vruchtontwikkeling. Wel vragen ze aandacht voor de bladrandjes die zijn ontstaan, zeker nu het buitenlicht snel gaat toenemen. Groen Agro Control analyseert daarom de elementen in de bladpuntjes van jonge bladeren en monitort de sapstroom. De oorzaak zou ook kunnen liggen in de luchtbeweging die de verdamping van het gewas en het transport van de voedingselementen beïnvloedt. Helmus: “We zoeken nu naar de juiste verhouding tussen ontvochtigheidscapaciteit en luchtbeweging. Ook het tijdstip van de dag speelt daarbij een rol. De AVS staat bijvoorbeeld in de donkerperiode uit, zodat we de verdamping niet extra stimuleren.”

Fossiel of toch niet

De voorjaarsperiode staat in het teken van het opbouwen van een goed bladpakket, zodat ook de onbelichte periode straks een goed resultaat oplevert. “We halen geen blaadje meer weg uit de kop, zodat de bladmassa omhooggaat”, legt Helmus uit. Het netto energieverbruik in de eerste 24 weken van de teelt (plantdatum 11 augustus) was 5 m3 gas per m2. “Dit had nog een kuub lager kunnen zijn, omdat we in de beginfase wat hebben laten liggen.” De rest van de energievraag voor warmtepomp, AVS en belichting wordt vanuit een andere energiebron ingevuld. Fossielvrij telen komt met deze proefopstelling een stukje dichterbij.
Dit gezamenlijke project van Delphy, Groen Agro Control en Wageningen University & Research komt tot stand met een bijdrage van Kas als Energiebron. De participanten zijn Saint-Gobain Cultilene, Hortilux, Hoogendoorn Growth Management, Svensson en Wireless Value.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd

Delphy en AgroEnergy werken samen verder aan autonoom teeltmanagement

Delphy en AgroEnergy werken samen verder aan autonoom teeltmanagement

Vanuit de Autonomous Greenhouse Challenge ontwikkelden Delphy en AgroEnergy een data-gedreven systeem voor autonoom teeltmanagement. Op 5 februari ondertekenden de twee bedrijven een strategische samenwerking om dit systeem samen verder te ontwikkelen en in te zetten in de praktijk. In eerste instantie ligt de focus op komkommer- en tomatenteelt.

De bedrijven willen dit jaar samen met Nederlandse en internationale telers een autonoom teeltmanagementsysteem ontwikkelen. Bij bedrijven met veel teeltkennis helpt een dergelijk systeem bij het maken van complexe keuzes. Is er minder teeltkennis aanwezig, dan is de stap naar autonome teeltsturing al snel mogelijk. Uiteindelijk willen de ontwikkelaars in 2019 de eerste betalende klanten van de dienst gebruik laten maken.

Kunstmatige intelligentie in de kas

Ronald Hoek, directeur Energie- & Data oplossingen bij de energiepartner van de glastuinbouw: “Tijdens de challenge hebben we laten zien dat we in een paar maanden tijd een volledig autonoom systeem kunnen ontwikkelen. Hiermee zetten we kunstmatige intelligentie heel praktisch aan het werk in de kas.” Beide partijen ontwikkelen gezamenlijk de methodieken voor geautomatiseerde reken- en sturingsmodellen. In de samenwerking combineren zij kennis van teelt, energie en data science om meerwaarde te creëren voor telers. Door de integratie van data ontstaat een optimaal kasklimaat, lager energieverbruik en optimale teeltopbrengst.

Minder expertkennis nodig

Aad van den Berg, directeur Delphy Digital: “Door kennisborging in slimme rekenmodellen is minder expertkennis nodig op het tuinbouwbedrijf en wordt schaalvergroting toegankelijker. Dus minder op intuïtie telen en meer op basis van real time data.” Vanaf de zomer van 2019 wordt, in een afdeling binnen het Improvement Centre van de kennisinstelling, een tomatenteelt autonoom aangestuurd. Naast het autonoom sturen van klimaat, water en gewashandelingen, ontwikkelen de partners een systeem waarmee telers de gewasontwikkeling continue kunnen meten. Uiteindelijk levert dit maximaal teeltresultaat met minimale kosten en inspanning op.

Bron en foto: Delphy.

Gerelateerd