E-Web Geo: meer opbrengsten uit aardwarmte

E-Web Geo: meer opbrengsten uit aardwarmte

Met ruim twintig aardwarmteprojecten investeert de glastuinbouw flink om de warmtevoorziening te verduurzamen. Het aantal geothermieputten stijgt de komende jaren. De overheid blijft de