Biochar, een soort houtskool, is geschikt als gedeeltelijke vervanger van veen in potgronden. Wellicht kan het materiaal ook gebruikt worden om nuttige bodemorganismen een betere vestigingskans te geven. Dat is nog in onderzoek.

Onderzoek biochar als potgrond en drager voor levende biostimulanten

Bij nieuwe productiemethoden van biogas en -olie blijft als restproduct biochar over. Dat is geschikt als toevoeging in potgronden, blijkt uit lab- en kasproeven.