CO2 leiding Visser Smit Hanab

Veel potentie voor CO2-smart grid dankzij aanwezigheid glastuinbouw

Het adviesbureau Ecofys onderzocht het verminderingspotentieel van de CO2-uitstoot door CO2-opname en -gebruik (CO2 capture & usage - CCU) in de provincies Zuid- en