Maakt aanpassing microbioom gewas weerbaarder tegen ziekten en plagen?

Maakt aanpassing microbioom gewas weerbaarder tegen ziekten en plagen?

Bij de mens wordt steeds duidelijker dat de darmflora van groot belang is voor de gezondheid. De plant heeft een vergelijkbaar ecosysteem: “Vroeger keek