Onderzoekers zien verhoogd bewustzijn bij ondernemers Emissieloos telen op ongebufferd kokossubstraat met goede resultaten

Emissieloos telen op ongebufferd kokossubstraat met goede resultaten

Een consortium van bedrijven test en demonstreert bij het IDC Water in Bleiswijk een concept voor emissieloos telen. Na proeven op steenwol (2014 tot
Tuinslang aangesloten in de kas

Best wel knap als volledig recirculeren wordt bereikt

Naast de zuiveringsplicht voor te lozen water, heeft de glastuinbouw ook nog te maken met de emissienormen voor stikstof (N) en fosfaat (P). Deze
We werken samen met LTO Glaskracht Nederland en andere partners aan vraagstukken rond duurzaam gebruik van water en nutriënten in de glastuinbouw.

Samenwerken aan oplossingen emissievraagstukken

In de PPS Glastuinbouw Waterproof werken we sinds 2012 samen met LTO Glaskracht Nederland en andere partners aan vraagstukken rond duurzaam gebruik van water
Kassen langs sloot

Mobiele waterzuivering vooral interessant bij kleine lozingsvolumes

Wageningen University & Research heeft onderzoek gedaan naar mobiele zuivering als één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1
Tuinbouwsector stippelt route uit naar emissieloos en residuvrij telen

Tuinbouwsector stippelt route uit naar emissieloos en residuvrij telen

Acht belangrijke sectororganisaties in Nederland tekenen een overeenkomst met een stip op de horizon wat betreft plantgezondheid. In hun ambitie zijn 'emissieloos' en 'residuvrij'
Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinders verplicht restwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen.Zuiveren kan individueel, maar ook collectief of mobiel

Toeleveranciers staan in de rij voor goedkeuring installaties

Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinders verplicht om restwater voor 95% te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Tot nu toe zijn er vier goedgekeurde installaties op
Na emissieloos telen van paprika’s op steenwol in 2015 is afgelopen jaar kokos en steenwol beproefd. De resultaten met steenwol zijn goed.

Met slimme watergeefstrategie is emissie vrijwel tot nul te beperken

‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’, geldt zelfs voor de aangescherpte regelgeving rond lozingen. Volledig recirculeren bij paprika lukt inmiddels op onderzoeksniveau en levert, behalve
De emissieloze kas vormt een speerpunt binnen het onderzoeksprogramma Water

Emissieloze kas speerpunt binnen onderzoeksprogramma Water

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke doelstellingen (KRW, activiteitenbesluit) en om haar ‘licence to produce’ te behouden, is de uitvoering van het onderzoeksprogramma
Steenwolmat in kas met druppelaar.

Kliekjes eten in de kas: een model voor telen zonder emissies

Over tien jaar moet de glastuinbouw nagenoeg emissieloos telen. De teler heeft er in 2027 voor te zorgen dat zijn drainwater geen resten meer
We vragen Ellen Beerling, senior onderzoeker Water en Emissie van Wageningen UR.

WUR test zuiveringstechnieken met Standaard Water

WUR-onderzoeker Barbara Eveleens is bezig met het maken van Standaard Water. Dit water bevat een vaste hoeveelheid nutriënten, huminezuren en een cocktail van 10