Op hun bedrijven hebben telers met veel verschillende typen water te maken. Voor de ondernemer is het zaak te weten waar en hoe de vervuiling kan ontstaan.

Het is zaak te weten waar en hoe watervervuiling kan ontstaan

Vergeleken met het buitenland hebben de Nederlandse glastuinbouwtelers het beheer van hun waterstromen en de emissies naar het milieu goed onder controle. Toch kunnen
lang niet iedereen heeft zijn waterstromen goed op orde, concluderen water- en hoogheemraadschappen.

Gebiedsgerichte aanpak en praktische webtools verbeteren waterkwaliteit

Met een verplichte, emissieloze glastuinbouw op komst staat de teler voor de opdracht de emissies van zijn bedrijf terug te dringen en te zijner
Glastuinbouw Waterproof en LTO Glaskracht Nederland werken eraan dat telers hun emissies op het oppervlaktewater en de riolering verder terugdringen.

‘Goed beschouwd ontsnapt geen druppel meer aan onze aandacht’

De afgelopen jaren is de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Maar voor achterover leunen is het te vroeg. Nog te vaak wordt de norm
De wereld op zijn kop

Continu op zoek naar verbeteringen

Toen de hoofdredacteur van Onder Glas mij belde met de vraag of ik columnist wilde worden, vroeg ik eerst bedenktijd. Columnisten zijn in mijn