Datagedreven en autonoom teeltmanagement

Datagedreven en autonoom teeltmanagement

Met de continue groei van de wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel toe. Daarnaast winnen verduurzamingsvraagstukken aan belang in zowel de sierteelt als groenteteelt