Data zijn toch de olie van de 21e eeuw? De vraag is uiteraard of dat zo is. Het meest simpele antwoord is ‘ja’.

Data = olie

Als je als ICT-specialist een column moet schrijven voor Onder Glas dat als thema heeft Energiebesparing, dan kan de eerste reactie van mensen zijn:
Roger Abbenhuijs van Vakblad Onder Glas

Energiebesparing: goed voor bedrijf, noodzaak voor planeet

Sinds de allereerste editie van Onder Glas – bijna 13 jaar geleden – is de themagerichte aanpak een onderscheidend kenmerk van het maandblad. Dat
ICT printplaat

Tuinbouwbedrijven met meer ICT-ondersteuning renderen beter

Naarmate bedrijven in de Nederlandse tuinbouw groter zijn gebruiken ze meer ICT en halen ze een beter rendement. Toch maakt het gemiddelde glastuinbouwbedrijf nog