Desinfectie van kasdek met heet water.

Uiterste zorgvuldigheid teeltwisseling geeft beste kans op onbezorgd seizoen

De teeltwisseling is het enige moment dat je weer schoon schip kunt maken. “Idealiter willen we helemaal steriel starten. Vroeger deden we alles zelf,
Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt de motivatie van boeren en telers om te minderen in het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen.

Optimaal toedienen gewasbescherming verschilt per gewas, plaag en oppervlak

Voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen zijn verschillende technieken mogelijk. Een behandeling van het gewas kan met spuiten of met ruimtebehandelingen door middel van foggen