Tomatenteler verfijnt meststofgift steeds verder en houdt systeem schoon

Tomatenteler verfijnt meststofgift steeds verder en houdt systeem schoon

De tomatenplanten staan er fris en groeikrachtig bij in de trostomatenkwekerij van P. en R. Zwinkels in Wateringen. De karretjes met 5 kg doosjes
De zuiveringsplicht voor restwater op glastuinbouwbouwbedrijven heeft een bredere strekking dan veel telers aanvankelijk dachten.

Werkwijze toezicht zuiveringsplicht vertraagd, onderzoek loopt door

Sinds 1 januari geldt er een zuiveringsplicht voor restwater van glastuinbouwbedrijven. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven met grondgebonden teelten en ondersteunend glas. Ellen
Tuinslang aangesloten in de kas

Best wel knap als volledig recirculeren wordt bereikt

Naast de zuiveringsplicht voor te lozen water, heeft de glastuinbouw ook nog te maken met de emissienormen voor stikstof (N) en fosfaat (P). Deze
Steenwolmat in kas met druppelaar.

Kliekjes eten in de kas: een model voor telen zonder emissies

Over tien jaar moet de glastuinbouw nagenoeg emissieloos telen. De teler heeft er in 2027 voor te zorgen dat zijn drainwater geen resten meer
Slinkende wereldvoorraad fosfaat dwingt tot kritische kijk op gebruik

Slinkende wereldvoorraad fosfaat dwingt tot kritische kijk op gebruik

De fosfaatbemesting in grondteelten is nog vaak gestoeld op inzichten die zijn opgedaan in de jaren zeventig. Recenter onderzoek geeft echter aan dat je