Oogstopbrengst verbeteren door natuurlijk bodemleven

Oogstopbrengst verbeteren door natuurlijk bodemleven

Het EU BioAttract-project is een samenwerking tussen Spaanse en Nederlandse bedrijven. Daarin zijn verschillende enzymatische formules ontwikkeld. Die dienen om lokale plantengroei-bevorderende micro-organismen aan