Glastuinbouwgebied Siberië breidt uit met ongeveer 55 hectare. De extra beschikbaar gekomen kavel ligt ten westen van het huidige kassengebied, dat onderdeel uitmaakt van de Greenport Venlo.

Glastuinbouwgebied Siberië breidt uit

Siberië, het glastuinbouwgebied in Limburg, breidt uit met ongeveer 55 hectare. Dat maakt projectontwikkelaar Wayland Developments bekend op haar website. De extra beschikbaar gekomen
Vaak zijn oplossingen voorbehouden aan initiatieven op gebiedsniveau

Vaak zijn oplossingen voorbehouden aan initiatieven op gebiedsniveau

Na de extreem droge zomer dit jaar, ligt de focus weer geheel op water in de glastuinbouw. Voldoende waterberging in extreem natte periodes en