Kabinet beloont voortrekkersrol glastuinbouw in energietransitie

Kabinet beloont voortrekkersrol glastuinbouw in energietransitie

Het kabinet trekt in het Klimaatakkoord 250 miljoen euro uit voor de verduurzaming van de glastuinbouw. Zo zal het succesvolle programma Kas als Energiebron worden geïntensiveerd. Verder verruimt het kabinet het budget voor de regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG), waarmee meer telers worden ondersteund om bij nieuwbouw de GroenLabel-norm te halen.

Daarnaast zal een deel van het budget gaan naar uitbreiding van de capaciteit van het warmtenet van Trias, het aardwarmteproject in het Westland. Een ander deel van het budget is bestemd voor een betere benutting van aardwarmte en restwarmte.

Lof voor glastuinbouw

De klimaatplannen van het kabinet hebben tot doel de CO2-emissie in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Glastuinbouw Nederland wil in 2040 klimaatneutraal telen in Nederland. Voor die visie lijkt nu steun in het klimaatakkoord. In de klimaatplannen gaat het bedrijfsleven fors meer betalen voor het (teveel) uitstoten van CO2. Daarvan wordt de glastuinbouw uitgezonderd. Het CO2-sectorsysteem zal na 2020 worden voortgezet tot en met 2030.

Iconische projecten

De sector wordt in het klimaatakkoord geprezen, met name de successen van Kas als Energiebron. Dat programma en de wijze waarop innovaties zijn gevonden en in praktijk gebracht, mag straks als voorbeeld dienen voor andere sectoren die nog stappen moeten zetten. De Daglichtkas, Het Nieuwe Telen en het Warmtesysteem Westland worden aangehaald als iconische projecten die laten zien hoe innovatie, praktijk en samenwerking in de glastuinbouw leiden tot concrete bijdragen aan de klimaatopgave.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden om de ambities te halen liggen er meer dan ooit, ook bij de inzet vanuit andere klimaattafels, bijvoorbeeld op het vlak van geothermie, benutting restwarmte, duurzame elektriciteit en de voor de glastuinbouw uiterst belangrijke CO2-afvang en levering. Zo is het nodig dat er in de glastuinbouw tot 2030 ten minste 35 succesvolle nieuwe, bovenop de 17 bestaande, geothermieprojecten worden gerealiseerd. Ook wordt ingezet op de modernisering van 300 hectare kassen per jaar. De EG-stimulering voor extra energiezuinige nieuwe kassen stimuleert ook de realisatie hiervan.

Gerelateerd

Hoe wordt tuinbouw fossielvrij?

Hoe wordt tuinbouw fossielvrij?

De glastuinbouw is een energie-intensieve bedrijfstak met een hoge CO2-emissie. Tegelijkertijd neemt de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door intensief te werken aan verlaging van die emissie.

Voor 2020 ligt de doelstelling op een reductie naar 4.6 Mton en voor 2040 is de ambitie geformuleerd om geheel CO2-neutraal te zijn. In 2017 was de emissie 5.9 Mton, waarmee het direct duidelijk is dat er op korte termijn veel moet gebeuren. Samen met AAB NL hebben we verschillende opties voor zo’n forse reductie in CO2-emissie in kaart gebracht.

De studie toont een grote potentie voor de benutting van laagwaardige (rest)warmte. Ook geothermie biedt perspectieven. Bovendien zal de warmtepomp tot de standaard-equipment van tuinbouwbedrijven gaan horen, net als energiezuinige ontvochtigingssystemen en zuinigere kassen door verbeterde scherminstallaties. De benodigde technieken liggen op de plank, maar werden tot nu toe weinig gebruikt vanwege het ruime warmteaanbod van de WKK. Als de komende jaren het gebruik van gas relatief duur wordt ten opzichte van stroom kunnen de hierboven genoemde maatregelen de stijging van energiekosten beteugelen.

Tekst: Feije de Zwart.

Glastuinbouwgebied Siberië breidt uit

Glastuinbouwgebied Siberië breidt uit

Siberië, het glastuinbouwgebied in Limburg, breidt uit met ongeveer 55 hectare. Dat maakt projectontwikkelaar Wayland Developments bekend op haar website. De extra beschikbaar gekomen kavel ligt ten westen van het huidige kassengebied, dat onderdeel uitmaakt van de Greenport Venlo.

Glastuinbouwgebied Siberië maakt gebruik van het Cradle-2-Cradle principe. Thema’s als energie, water, groenstructuren en mobiliteit spelen hierdoor een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het kassengebied.

Erfpachtconstructie

De groei van het glastuinbouwgebied Siberië is mede mogelijk door het erfpachtbeleid van de Provincie Limburg. De constructie houdt in dat de Provincie de grond waarop een kas wordt gebouwd koopt en de grond vervolgens weer voor bepaalde tijd aan de ondernemer verpacht. Gedurende de looptijd van deze erfpachtconstructie kan de ondernemer de gronden van de Provincie kopen.

Duurzame energievoorzieningen

Commercieel directeur van Wayland Developments Arnaud van der Eijk is in zijn nopjes met de expansie van het bestaande glastuinbouwgebied: “Wij zijn blij met de uitbreiding, waarbij we ook een bio-energieinstallatie en de aanleg van een warmtenetwerk in het gebied hebben gerealiseerd. Hierdoor bieden we ondernemers de ruimte om op duurzame wijze hun gewassen te telen.”

Belangstelling

Van der Eijk geeft aan dat telers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een perceel snel moeten zijn. “We hebben al een paar interessante gesprekken gevoerd met glastuinbouw georiënteerde adviesbureaus, agrarische makelaars en geïnteresseerde ondernemers. Door de geschikte kavelmaten en de aanwezigheid van duurzame energievoorzieningen verwachten we de nog beschikbare nieuwe kavel van 55 hectare snel te verkopen.”

Bron en foto: Wayland Developments. 

Gerelateerd

Onafhankelijk en persoonlijk advies aan glastuinbouwbedrijven

Onafhankelijk en persoonlijk advies aan glastuinbouwbedrijven

Stichting Ondernemersklankbord geeft onafhankelijk en persoonlijk advies, ook aan bedrijven in de glastuinbouw. Voor sponsoren als de Rabobank, Reaal, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland, het ministerie van EZ en VNO-NCW is dit reden genoeg om dit initiatief al vele jaren te ondersteunen.

Ondernemersklankbord (OKB) is een non-profit organisatie; de adviseurs krijgen alleen een beperkte (reis)onkostenvergoeding. Zij worden ondersteund door de landelijke stichting die is gevestigd in Den Haag. Peter Weber is een van de 300 adviseurs en al 15 jaar betrokken bij OKB. Naast adviseur is hij ook plaatsvervangend voorzitter van het team Haaglanden.

“Haaglanden is met circa twintig adviseurs een van de negentien teams verdeeld over Nederland. De adviseurs zijn gepensioneerde ondernemers, ook uit de glastuinbouw, en specialisten in veel verschillende vakgebieden: juristen, fiscalisten, IT-ers, communicatiedeskundigen enzovoorts. Driekwart van hen heeft een eigen bedrijf gehad”, geeft Weber aan. Het team Haaglanden heeft een speciale band met de glastuinbouw en de daaraan toeleverende industrie.

Meer info: Ondernemersklankbord, stand G126

Deuren open of boek dicht

Deuren open of boek dicht

Begin maart was Nederland nog in de ban van natuurijs, maar toch is het de bedoeling dat honderdduizenden Nederlanders over enkele weken in de auto, of liever nog op de fiets stappen om de lente te proeven tijdens Kom in de Kas 2018.

Na de feestelijke jubileumeditie van vorig jaar is dit keer gekozen voor het thema ‘Kleurrijke toekomst’. Verwijzend naar de enorme variatie aan soorten, rassen, kleuren, vormen en smaken die de glastuinbouw kenmerkt, anderzijds benadrukkend dat de sector zelf vol vertrouwen is in de toekomst. Bedreigingen omzetten in kansen en blijvend innoveren en investeren zijn onderscheidende kenmerken van de sector. Dat resulteert in een bedrijfstak om trots op te zijn en waar de deuren een of twee dagen per jaar met enthousiasme worden opengezet. Een enorme groep vrijwilligers slaagt er jaarlijks in om per regio een aantrekkelijk programma samen te stellen. Dat resulteert al 40 jaar in een enthousiaste bezoekersstroom van zowel terugkomers als nieuwkomers.

Maar wie kritisch naar de ontwikkelingen en toekomst van Kom in de Kas kijkt ziet een minder rooskleurig beeld, zo schetst voorzitter Aad van der Wilt in het openingsartikel van deze special. Met uitzondering van de vier bekende hoofdsponsors laat het tuinbouwbedrijfsleven het meer en meer afweten als het gaat om financiële ondersteuning. Landelijke promotie behoort al tot het verleden, de landelijke opening eveneens; gelukkig was er vorig jaar wel voldoende budget beschikbaar om een, met name op de jeugd gerichte, moderniseringsslag te maken. Dat ging echter ten koste van de reserves.

Dus is het zaak dat de glastuinbouwsector gezamenlijk zijn verantwoordelijkheid neemt om het enige landelijke consumentenevenement een zonnige, kleurrijke toekomst te garanderen. De sector blinkt nog steeds niet uit in communicatie met de eindklant, dus moeten we deze open dagen koesteren. Een oproep aan alle nieuwe collectieven, waaronder telersverenigingen, club van 100, World Horti Center, Greenports en innovatieclusters: zet Kom in de Kas op de agenda! Want voor je het weet gaan de deuren niet meer open en is het boek dicht.

Roger Abbenhuijs
Hoofdredacteur Onder Glas

Gerelateerd