Paul Grootscholten van Globe Plants vertelt welke maatregelen voor waterzuivering zij hebben genomen.

‘Zuiveringsinstallatie werkt goed, maar was een kostbaar verhaal’

Krap een jaar na het ingaan van de zuiveringsplicht voor lozingswater vertelt Paul Grootscholten van Globe Plant uit Vierpolders welke maatregel het bedrijf heeft