Worden tuinbouwproducten straks per hyperloop vervoerd?

Worden tuinbouwproducten straks per hyperloop vervoerd?

Vergeet vrachtwagens, vergeet hogesnelheidstreinen of vliegtuigen... Vergeet zelfs files. Als het aan studenten van de TU Delft ligt worden mensen en goederen straks -