Wees goed voorbereid op extreem hoge temperaturen

Wees goed voorbereid op extreem hoge temperaturen

Qua teeltseizoen zit het eerste half jaar erop. Qua teeltproblemen zijn er geen bijzonderheden geweest. Prijstechnisch is dit seizoen tot nu toe wel dramatisch
Voor de komende weken blijft het voorkomen van broeikoppen een belangrijk item.

Voorkomen van broeikoppen blijft een belangrijk item

De meeste komkommers zijn ondertussen geplant. Dit jaar zien we weer uitbreiding in het belichte areaal en ook in de onbelichte hogedraadteelt. Bij de