Van der Hoeven en Patron/Enthoven bundelen krachten

Van der Hoeven en Patron/Enthoven bundelen krachten

Patron/Enthoven gaat per direct verder als onderdeel van Van der Hoeven. Door het bundelen van de krachten zal de totale organisatie naar een hoger niveau worden gebracht. Dit alles met als einddoel om de internationale markt nog beter te kunnen bedienen op het gebied van innovatieve turn key tuinbouwprojecten.

Peter Spaans, directeur Van der Hoeven Horticultural Projects: “De groeiende markt voor high tech turn key totaaloplossingen vraagt een steeds verdergaande integratie van alle systemen en installaties.” Ronald Begelinger, directeur Patron Agri Systems/Enthoven Techniek: “De afgelopen jaren zijn we steeds meer complexe projecten samen gaan doen. Gecombineerd met eenzelfde strategische visie van beide directies heeft dit ertoe geleid dat we als bedrijven op een natuurlijke manier dicht naar elkaar toe gegroeid zijn. De integratie is het logische vervolg waar beide bedrijven sterker van worden.”

Van der Hoeven Horticultural Projects is leverancier van turn key innovatieve tuinbouwprojecten wereldwijd. Met 70 professionals worden telers en investeerders op maat bediend met als doel maximaal rendement te halen uit hun investering. Patron Agri Systems en Enthoven Techniek zijn zusterbedrijven en bieden wereldwijd een compleet aanbod van technische installaties in de glastuinbouw met hun 60 medewerkers. De organisatie adviseert, ontwerpt en realiseert installaties op het gebied van water, elektra, klimaatregeling en belichting met als doel kwalitatieve en innovatieve oplossingen die leiden tot een maximaal rendement voor de klant.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zoekt innovaties voor Innovation Prize

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zoekt innovaties voor Innovation Prize

Hoe zorg je voor een nog efficiëntere voedselproductie in de kas om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen? Deze vraag staat centraal bij de challenge Topsector T&U Innovation Prize. Voor deze wedstrijd daagt de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen startups en scale-ups in Nederland uit om een technische innovatie te ontwikkelen waarmee de voedselproductie in de kas toeneemt met zo min mogelijk water en energie.

De organisator van de wedstrijd koppelt de uitdaging aan de toenemende wereldbevolking. De snelle toename van de wereldpopulatie zorgt voor een toename van de wereldvoedselproductie. Het is aan de deelnemers van de challenge om met oplossingen te komen voor deze hogere vraag.

Voorop blijven lopen

Michiel Roelse, operationeel directeur van TKI TU, geeft aan dat innovatie van cruciaal belang is binnen de tuinbouwsector. “Wil de Nederlandse tuinbouw internationaal voorop blijven lopen, dan zullen we moeten blijven innoveren. Met deze uitdaging proberen we als topsector nieuwe en innovatieve bedrijven – en daarmee nieuwe inzichten, concepten en technologieën – een plaats te geven in de sector. De challenge is bovendien een prima manier om nieuw en bestaand bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen.”

Aanmelden

Startups en scale-ups die een innovatie willen laten meedingen naar de Innovation Prize kunnen zich tot 15 september aanmelden via dit aanmeldformulier. Een jury maakt uit alle inschrijvingen een selectie van kandidaten die hun idee mogen pitchen. In november 2019 maakt de jury de winnaar bekend. Deze inzending wint een onderzoeksbudget bij Wageningen Research ter waarde van €25.000, waarmee zij hun innovatie in de praktijk kunnen brengen.

Begeleiding op maat

De winnaar krijgt daarnaast begeleiding op maat van een TU-innovatie-makelaar (20 uur ter waarde van € 2.500 euro), die kan helpen bij onder andere de ontwikkeling van een businessplan, het vinden van de juiste partners en het opbouwen van een netwerk in de tuinbouwsector.

Belangrijke rol

De Nederlandse tuinbouw speelt volgens de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een belangrijke rol in de toekomstige voedselvoorziening. Binnen de sector zijn de laatste jaren al grote stappen gezet om de tuinbouw nog efficiënter en duurzamer te maken. Sensoren en data-analyse zorgen dat gewassen optimaal en efficiënt kunnen groeien en algoritmes zorgen dat kassen zo gebouwd worden dat ze perfect zijn aangepast aan lokale omstandigheden.

Bron: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Gerelateerd

Da’s zuur…

Da’s zuur…

En dan bedoel ik niet het voedselbos en alle bedreigingen ervan voor vaderlands tuinbouw, maar gewoon citroenen en limoenen. Terecht was trouwens een reactie dat we wel eens wat leuke nieuwe dingen zouden kunnen ontdekken in en leren van het voedselbos. Laten we wel wezen, we hebben ook ongelofelijk veel geleerd van en te danken aan de biologische aanpak. Dus hoe meer nieuwe productiesystemen, des te meer we gaan leren voor de toekomst.

Toen ik net aan de HAS begon te doceren (1981), hadden ze me in Wageningen al gewezen op de noodzaak tot gewasinnovaties, nieuwe gewassen. De markt van tomaten en komkommers was best vol, ook toen. Het was echt een verademing om te zien dat een net geïntroduceerde paprika, niet alleen heel simpel de toenmalige import ging vervangen met een veel betere kwaliteit, maar zelfs doorgroeide tot een van de belangrijkste glasgroenteproducten. Als ik het goed onthouden heb, waren er jaren met een omzet van 100 gulden per m2 per jaar (toen een magische grens), nou ja, af en toe dan. En de boodschap dat de markt zou verzadigen, die ik meenam vanuit de Wageningse collegezaal, heeft wel even op zich laten wachten. Die boodschap kwam uit de tijd dat het areaal elk jaar verdubbelde en ineens meer dan 100 ha bedroeg. Dat verdubbelen ging nog wel even door en de groei was er daarna ook niet meteen uit.

Dat hebben we goed gedaan, een schouderklop is nooit weg, maar kritisch beschouwd hebben we net als de landbouw een groot probleem. We moeten echt op zoek naar een 4de gewas. Gezocht hebben we natuurlijk wel, gevonden trouwens ook. Denk maar aan de aubergine, de courgette en, toen werd het stil. We hebben alles al geprobeerd, bijna alles kan in een kas geteeld worden, maar een rendabele businesscase hebben we niet meer gevonden. Alle tropische groenten, hoe leuk ook, zijn het niet geworden. De legale geur-, kleur- en smaakstoffen zijn het (nog) niet. Vanille klinkt goed als de wereldmarktprijs piekt omdat er bijvoorbeeld een Magnum ijsje en vanille coke tegelijk wordt geïntroduceerd of als er in de tropen een storm door een productiegebied raast, maar of in Nederland telen rendabel is/wordt, blijft maar de vraag.

Nair is een Canadese vriend, een bijzondere man met een bijzondere plantenhobby. Daar kunnen we misschien ook nog wel wat van leren. Hij produceert veel van zijn eigen groenten en fruit in een Canadese vensterbank, ook in de winter. In maart was hij in Nederland voor de introductie van zijn nieuwste citroen en limoen (‘First Canadian’ lemon and ‘First Canadian Golden’ lime ). Uiteraard gaan we kijken of je deze vruchten in Nederland kunt produceren in een kas of klimaatcel, en of het ook echt in de vensterbank kan.

O ja, ik heb de vruchten persoonlijk geproefd, da’s zuur, echt zuur. Waarschijnlijk boordevol gezonde vitaminen die ons de winter door kunnen helpen voor de CO2-positieve tuinbouwtijden die eraan schijnen te komen, het overleven vanuit het voedselbos en de participatie in de lokale boerderij.

Jasper den Besten
Lector Nieuwe Teeltsystemen
HAS Hogeschool

Foto: Wilma Slegers.

Gerelateerd

World Horti Center krijgt All-climate kas

World Horti Center krijgt All-climate kas

In het onderzoekscentrum van World Horti Center wordt een All-climate kas ontwikkeld. Deze kas kan met behulp van de nieuwste technieken het klimaat nabootsen van elke willekeurige plek ter wereld. De high-tech kas komt tot stand door een samenwerking tussen verschillende kennis-, adviserings- en techniekbedrijven uit Nederland en is inzetbaar voor (internationale) trainingsdoeleinden.

Om de All-climate kas te realiseren, sloegen Hortilux Schréder, Priva, Hoogendoorn Growth Management, AAB NL, Ridder Hortimax, Stolze, Bom Group, Lentiz |MBO Westland en Demokwekerij Westland eerder dit jaar de handen ineen. De gezamenlijke kennis en kunde van de partners leidde tot het ontwerp voor de innovatieve kas, die een fysieke plek krijgt in het onderzoekscentrum van World Horti Center.

In aanbouw

De bouw van de All-climate kas is momenteel in volle gang. Wanneer de kas straks in gebruik is, kan zowel het binnen- als het buitenklimaat ingesteld worden om teeltomstandigheden van over de hele wereld na te bootsen. Begin mei is All-climate kas klaar voor gebruik en start de eerste teelt.

Nieuwe inzichten

“We kunnen straks zowel in Nederland als in het buitenland gelijktijdig een teelt starten en kennis en ervaringen met elkaar delen”, zegt Natascha Faessen van Hoogendoorn. “Zo kunnen we met elkaar van overleggen over het maken van de juiste teeltkeuzes. Momenteel zijn we in staat om vanuit Nederland teeltdata in te zien, bij te sturen en daar advies over te geven. Op het moment dat je onder dezelfde omstandigheden een gewas teelt, ontstaan er nieuwe inzichten.”

Educatieve functie

Studenten van de opleiding Lentiz Horti Technics & Management maken in de toekomst intensief gebruik van de innovatieve kas. “Op deze manier laten we studenten ervaren hoe het is om in verschillende klimaatzones te telen”, licht Roel van Heijningen van Lentiz|MBO Westland toe. “We zijn straks in staat in de twee afdelingen verschillende klimaatstrategieën toe te passen. Zo kunnen we bijvoorbeeld switchen van klimaat in Colombia naar dat van Vietnam.”

Voorbereid op de toekomst

Van Heijningen: “De kas is verder is uitgerust met programmatuur van Priva, Hoogendoorn en Hortimax, waarbij we tijdens een les zelf kunnen kiezen voor één van deze systemen. Ook op dit vlak kunnen we tijdens de les wisselen. Hierdoor maken we de nieuwe generatie teeltmanagers en bedrijfsleiders klaar voor een toekomstige baan, onafhankelijk van welk bedrijf of land dit is.”

Over World Horti Center

World Horti Center is het kennis- en expertisecentrum van de glastuinbouw, waar naast opleidingsfaciliteiten voor onderwijs op mbo, hbo en wo-niveau, een onderzoekscentrum en meer dan honderd bedrijven jaarrond de laatste innovaties en ontwikkelingen etaleren op de expositievloer. Onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoek werken hier samen aan duurzame toepassingen om mondiale vraagstukken te beantwoorden. Het centrum is sinds maart 2018 geopend en gevestigd in het hart van het tuinbouwcluster in Westland. In het openingsjaar trok het 41.000 (internationale) vakbezoekers.

Gerelateerd

Blauwe bessentelers richten gezamenlijk R&D-bedrijf op

Blauwe bessentelers richten gezamenlijk R&D-bedrijf op

Twaalf ambitieuze blauwe bessentelers uit Nederland, Duitsland en België hebben de handen ineengeslagen onder de naam Blueberry Innovators. De telers willen via het gezamenlijke R&D-bedrijf innovaties op het gebied van smart farming en gerobotiseerde oogst en onkruidbestrijding versnellen en toepasbaar maken.

Volgens de oprichters van Blueberry Innovators is co-creatie met onderwijs- en kennisinstellingen en vooruitstrevende bedrijven uit onder andere de hightech- en maakindustrie essentieel om innovaties versneld toepasbaar te maken.

Belang van innovatie

De telers achter Blueberry Innovators vertegenwoordigen samen een teeltareaal van bijna 300 hectare. Haar aandeelhouders zijn actief in de opkweek, productie en het op de markt brengen van blauwe bessen. In een persbericht geeft Blueberry Innovators aan dat de oprichting van het R&D-bedrijf is ‘om niet alleen toonaangevend te zijn, maar ook vooruitstrevend te blijven’. Het belang van proces- en productinnovatie is hierbij van enorm belang volgens de oprichters.

Toekomstige uitdagingen

Clustermanager van Blueberry Innovators Erik van de Vin legt uit waarom de twaalf blauwe bessentelers besloten het R&D-bedrijf op te richten. “De komende jaren krijgen wij op een verschillende vlakken te maken met uitdagingen. Denk daarbij aan schaalvergroting, arbeid, efficiency, gewasbescherming, duurzaamheid, bio- en bodemdiversiteit en water- en productkwaliteit. Om hier adequaat op in te spelen is onderlinge samenwerking cruciaal en zijn innovaties noodzakelijk.”

Externe innovatie-afdeling

De twaalf deelnemende blauwe bessentelers brengen met de oprichting van Blueberry Innovators hun gezamenlijke behoeften op het gebied van onderzoek en ontwikkeling onder in een eigen R&D-bedrijf. “Binnen Blueberry Innovators zitten de telers daadwerkelijk ‘aan het stuur’”, legt Van de Vin uit. “Al onze innovatie-activiteiten zijn erop gericht om een toekomstbestendig en economisch duurzaam businessmodel voor deelnemende telers te realiseren.”

Eerste innovatieactiviteiten

De eerste innovatie-activiteiten van Blueberry Innovators zijn reeds van start gegaan en zullen volgend jaar verder worden opgeschaald. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is eerder dit jaar een onderzoek gestart naar automatische onkruiddetectie en -herkenning. In 2019 worden naar verwachting een aantal samenwerkingsverbanden bekrachtigd. Deze richten zich onder meer op de realisatie van een oogstrobot en de toepassing van big data in de blauwe bessenteelt.

Co-creatie sleutelwoord

Co-creatie staat centraal in alle ontwikkelprogramma’s van Blueberry Innovators; samenwerking tussen telers, techneuten en onderzoekers zorgt ervoor dat innovatieve producten en diensten niet alleen ‘doen wat ze moeten doen’, maar ook daadwerkelijk op een bedrijfseconomisch aantrekkelijke manier te implementeren zijn op het teeltbedrijf.

Aandeelhouders

De telers zijn in juridische zin georganiseerd in een besloten vennootschap. Alle telers zijn daarmee aandeelhouder van Blueberry Innovators. Een aantal telers zijn daarnaast tot bestuurder van de vennootschap gekozen.

Gerelateerd