Evenwichtige plantbelasting lukt, maar de internodiën blijven te kort

Evenwichtige plantbelasting lukt, maar de internodiën blijven te kort

Als het lukt om in de winter tomaten te telen in Nederland dan moet dat toch ook kunnen met paprika’s? Tot op heden is