Groot-formaat silo’s geen probleem voor verzekeraars

Groot-formaat silo’s geen probleem voor verzekeraars

Parallel aan de schaalvergroting op bedrijfsniveau worden ook wateropslagsystemen steeds groter. Bovendien vraagt gesloten telen zonder lozen om extra opslagcapaciteit voor verschillende waterstromen. Siloproducent
Stormschade glastuinbouw

Stormschade land- en tuinbouw voorlopig geschat op 20 miljoen euro

Interpolis kreeg vanuit de agrarische sector tot nu toe ruim 1200 schademeldingen binnen na de zware storm van 18 januari. Daarvan komt 75 procent
Kom in de Kas 2017

Zonnige jubileumeditie Kom in de Kas trekt recordaantal bezoekers

Het 40-jarig bestaan van Kom in de Kas is gevierd met een record: 236.000 mensen bezochten 200 glastuinbouwbedrijven in 26 regio's in heel Nederland.