‘Bedrijfsleven en kennisinstellingen weten elkaar goed te vinden’

‘Bedrijfsleven en kennisinstellingen weten elkaar goed te vinden’

Er is stevig ingezet op de herstructurering van kennisontwikkeling en innovatie binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Die draaide vooral om de inrichting van