Ten opzichte van het jaar daarvoor is het aantal keuringen van watersilo’s in 2015 met 600 keuringen gestegen. Dit heeft invloed op de schadecijfers,

Silokeuringen doen aantal ‘klappers’ flink teruglopen

Het duurde misschien net anderhalf uur, maar daarmee is veel mogelijk leed voorkomen. De drie drainwatersilo’s bij André van der Zeijl uit Made zijn