landbouw, tuinbouw, glastuinbouw, duurzame energie, energieproductie, klimaattop, Parijs, premier Mark Rutte, staatssecretaris Sharon Dijksma, windmolens, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, geothermie, biomassa, klimaatverandering, voedselzekerheid

‘Land- en tuinbouw sleutel tot klimaatoplossing.’

De land- en tuinbouw kreeg onlangs veel lof toegezwaaid door premier Mark Rutte en staatsecretaris Sharon Dijksma in het debat met de Tweede Kamer