diverse partijen werken aan een nieuwe NEN-norm voor het bepalen van de lichttransmissie en -verstrooiing van kasdek- en schermmaterialen.

Steekproefprocedure lichtdoorlatendheid

Op basis van een PPS project (topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) werken diverse partijen aan een nieuwe, gestandaardiseerde NEN-norm voor het bepalen van de lichttransmissie
Lang niet alle ondernemers kiezen bij nieuwbouw voor diffuus glas zolang nog niet bekend is hoe diffuus glas zich houdt op langere termijn.

Keuze voor diffuus glas voor veel telers nog geen uitgemaakte zaak

Lang niet alle ondernemers kiezen bij nieuwbouw voor diffuus glas. De één gaat mee in deze nieuwe ontwikkeling, de ander vindt het nog een
Alle proeven met diffuus licht leiden tot dezelfde conclusie: hogere productie en betere kwaliteit. Maar veel gewassen zijn nauwelijks getest.

‘Delen teeltgegevens versnelt opbouw van kennis over diffuus kasdek’

Veel sneller dan voorspeld is diffuus glas de standaard geworden bij nieuwbouw. Ondertussen blijft het voor telers lastig de precieze meerwaarde voor hun gewas
Leo Marcelis van Wageningen UR

‘Geen kasdek zonder diffuus glas, waar ook ter wereld’

Diffuus licht is in de glastuinbouw een hot item, niet in het minst dankzij prof. Leo Marcelis. In 1987 (!) deed hij al onderzoek