Netbeheerders, dienstverleners en telers pakken congestie aan

Netbeheerders, dienstverleners en telers pakken congestie aan

De toenemende congestie op het landelijke elektriciteitsnet noodzaakt netbeheerders en afnemers om oplossingen te bedenken die de druk kunnen verlichten. Energiebedrijven werken mee aan