Vaak zijn oplossingen voorbehouden aan initiatieven op gebiedsniveau

Vaak zijn oplossingen voorbehouden aan initiatieven op gebiedsniveau

Na de extreem droge zomer dit jaar, ligt de focus weer geheel op water in de glastuinbouw. Voldoende waterberging in extreem natte periodes en