De nieuwe technologieën worden de komende twee jaar gevalideerd en gedemonstreerd in vier Europese casestudies in de glastuinbouw.

Sensoren voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Circulaire economie, duurzaamheid en concurrentievermogen zijn voor telers synoniemen voor efficiënt gebruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, nul-emissie en een hoge productie en kwaliteit.
De zuiveringsplicht voor restwater op glastuinbouwbouwbedrijven heeft een bredere strekking dan veel telers aanvankelijk dachten.

Werkwijze toezicht zuiveringsplicht vertraagd, onderzoek loopt door

Sinds 1 januari geldt er een zuiveringsplicht voor restwater van glastuinbouwbedrijven. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven met grondgebonden teelten en ondersteunend glas. Ellen
Tuinslang aangesloten in de kas

Best wel knap als volledig recirculeren wordt bereikt

Naast de zuiveringsplicht voor te lozen water, heeft de glastuinbouw ook nog te maken met de emissienormen voor stikstof (N) en fosfaat (P). Deze
Aantonen dat jouw bedrijf voldoet aan de eisen die de wetgever stelt aan nulemissie is lastig. Adviseurs helpen ondernemers bij dat proces.

‘Als telers willen wij bijdragen aan schoon oppervlaktewater’

Aantonen dat jouw bedrijf voldoet aan de eisen die de wetgever stelt aan nulemissie is lastig. Adviseurs helpen ondernemers bij dat proces. Het maken
Een nieuw ontwikkelde mengregeling is een concept dat aan de twee doelstellingen tegelijk werkt en waar de Omgevingsdienst Haaglanden positief op reageert.

Een waterfabriek met ‘hersens’ voor clusters van bedrijven

Clusters van telers kunnen uitstel krijgen van de zuiveringsplicht tot 1 januari 2021. Dat uitstel krijgen zij niet zomaar. Met een businessplan moeten ze
Steeds meer telers doen mee

Steeds meer telers doen mee

Samen werken aan schoon water in de sloten, daar zijn bestuurders, waterschappen en telers momenteel druk mee. Dat moet ook, want de waterkwaliteit voldoet
Stikstof uit lozingswater terugwinnen

Stikstof uit lozingswater terugwinnen

Om in 2027 aan een nulemissie te komen, heeft de Nederlandse glastuinbouwsector afspraken met de overheid gemaakt. De stikstofnorm voor lozingswater is vastgelegd en