Bestrijding oevervlieg met nieuwe entomopathogene schimmel

Bestrijding oevervlieg met nieuwe entomopathogene schimmel

Een bij toeval gevonden schimmelstam van Beauveria bassiana, die oevervliegen kan doden en vanuit hun kadavers nieuwe sporen kan produceren, lijkt in combinatie met