Restwater van suikerfabriek voor telers in duurzaam Nieuw Prinsenland

Restwater van suikerfabriek voor telers in duurzaam Nieuw Prinsenland

Het geluid van de pompen in het pompstation van de ASR-installatie verraadt dat er vraag naar water is voor een of meer glastuinbouwbedrijven in