Ben Hoogendoorn (rechts) tegen teler Joost van Luijk: “De nieuwe ontsmetter kan ook gewasbeschermingsmiddelen vrijwel volledig afbreken.”

Ad en Joost van Luijk: ‘Teeltwisseling mooi moment voor nieuwe ontsmetter’

Ad en zijn zoon Joost van Luijk in Nootdorp hebben sinds 2000 ervaring met het ontsmetten van drainwater met behulp van ozon. Om te
Tulpenbroei op water

Waterkringloopsluiting in tulpenbroeierij mogelijk

De tulpenbroeierij moet in de toekomst voldoen aan de wetgeving van een nagenoeg nullozing voor stikstof in 2027 en 95% verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in